Παρών Συμβούλιο

Αναφέρουμε για τυπικούς λόγους τα ονόματα του σημερινοιύ ΔΣ, γιατί ουσιαστικά ο σύλλογος είναι υπόθεση όλων των παπιγκιωτών.

 

Το παρών Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

 

Πρόεδρος:      Αναστάσιος Μ. Τσουμάνης

Αντιπρόερδος:  Δημήτριος Μπίτος

Γραμματέας:    Δήμητρα Χριστοδούλου

Ταμίας:        Αντιγόνη Χριστοδούλου

Μέλος:        Ιωάννης Κουράτορας

 

   ΤΣΙΠΟΥΡΑ - ΚΑΖΑΝΙΑ 2014

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΠΑΛΙΟΥΡΗ 2014

Σύλλογος Ζαγορισίων